- Dodatnim analizama i detaljnim inženjerskim aktivnostima je otkriveno dodatnih 85 milijardi kubika prirodnog gasa. Tako da je u izvoru “Tuna-1“ u Crnom moru otkriveno ukupno 405 milijardi kubnih metara tog energenta. Cilj nam je da 2023. godine damo taj gas našem narodu na korištenje, kazao je Erdogan