Istraživanja koja smo proveli pokazala su da ljudi vide Hyundai kao brand orijentiran na dizajn, a ako je dizajn uspješan, znači da će se automobili i prodavati