Sirija umire “dok svijet posmatra”. Uz konvencionalno i hemijsko oružje koje koristi Asadov režim ne umiru samo sirijske žene i djeca već i Čovječanstvo