Približava se datum kada fabrika po šesti put ide na prodaju, a na pitanje hoće li je ko kupiti, nema odgovora, iako zaposleni poručuju da ima budućnosti u ovoj tvornici