Pitali smo dramske pisce, režisere, dramaturge, profesore, teatrologe, teatarske kritičare, glumce, scenografe, fotografe... koje su to najbolje, najvažnije ili najreprezentativnije bosanskohercegovačke predstave nastale u proteklih dvadeset godina