Godišnje je potrebno 40 miliona maraka za deminiranje, a najveći donatori su EU, SAD, Japan, Norveška i Švicarska,. Sredstva je sve teže skupiti.