Mrdalj je u svojim objavama na društvenim mrežama u više navrata negirao Genocid u Srebrenici, čime postaje jasnija i njegova uloga u nastanku sramotne i revizionističke knjige Jessice Stern o Radovanu Karadžiću: Moj ratni zločinac: Osobni susret s arhitektom genocida