Nepostojanje institucija koje će se sistematski baviti leksikografskom djelatnošću, problem je s kojim se Bosna i Hercegovina susretala i prije nego što je postala nezavisna država