Od dolaska u informativnu službu 105. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Agan je bio u ulozi novinara, fotografa i kamermana. U toku rata napisao je stotine izvještaja, snimio hiljade fotografija i stotine sati videomaterijala