Impressum

STAV

 • Adresa: Zmaja od Bosne 88, 71 000 Sarajevo, BiH
 • Telefon: 00387 33 944 396
 • E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
 • Medijski partner: www.faktor.ba
 • Broj računa: Turkish Ziraat Bank: 186000-1074262123
 • Izdavač: Simurg media d.o.o.
 • Glavni i odgovorni urednik: Filip Mursel Begović
 • Zamjenica glavnog i odgovornog urednika: Amina Šećerović-Kaşli
 • Izvršni urednik: Mahir Sokolija
 • Urednici: Nedim Hasić, Jakub Salkić
 • Urednik fotografije: Velija Hasanbegović
 • Grafička urednica: Vildana Demirović
 • Redakcija: Edib Kadić i Hamza Ridžal
 • Fotografije: Fotoslužba Faktora, Anadolija, EPA i FENA
 • Lektorica: Irma Kaltak Kapo
 • Vanjska saradnja:Alma Arnautović, Bojan Budimac, Mustafa Drnišlić, Anes Džunuzović, Jasmin Grošić, Damir Hadžić, Medin Halilović, Amir Hasanović, Jasmin Hodžić, Irfan Horozović, Sadik Ibrahimović, Sanjin Kodrić, Admir Lisica, Adem Mehmedović, Almir Mehonić, Fikret Muslimović, Faris Nanić, Izet Perviz, Safet Pozder, Elvir Resić, Amir Sijamhodžić, Mirza Sinanović, Nebojša Šerić Šoba, Kenan Šurković, Adis Tanović, Amir Telibećirović, Ognjen Tvrtković, Fahrudin Vojić, Sanadin Voloder
 • Štampa: Suton d.o.o.

Časopis izlazi sedmično.