fbpx

Azra Muzur: Forto i Mandić ne govore istinu

Muzur u svojoj reakciji na izjave premijera i ministra na svom profilu na Facebooku kaže: “Između ostalog rekli su i to da je bivša uprava ViK-a na čelu sa mnom odbijala saradnju sa Vladom, činila brojne opstrukcije sa posebnim osvrtom na EBRD kredit i da zbog neodgovornosti bivšeg menadžmenta realizacija istog nije krenula itd. Naravno, premijer Forto i ministar Mandić odlično znaju da takve konstatacije ne odgovaraju stvarnim činjenicama i istini. Oni dobro znaju da sam ja posao na poziciji direktora jednog od najvažnijeg preduzeća u Kantonu Sarajevo radila odlično, stručno, predano i u interesu ViK-a

Bivša direktorica Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Azra Muzur odgovorila je na javne istupe premijera Kantona Sarajevo Edina Forte i ministra komunalne privrede Srđana Mandića, za koje kaže da su netačni. Naime, Forto i resorni ministar Mandić izjavili su da kredit Evropske banke za obnovu i razvoj namijenjen za obnovu vodovodne mreže u Kantonu Sarajevo nije realiziran jer menadžment preduzeća “Vodovod i kanalizacija” nije bio u stanju da adekvatno pripremi ovaj projekt. Premijer Forto i resorni ministar izjavili su kako je uprava ovog preduzeća neefikasna, reagirajući i na navodno objavljeni konkurs za zapošljavanje s čudnim uvjetima, u kojem traže da zaposle novinara sa završenim ekonomskim fakultetom. Ispostavilo se da su se Forto i Mandić referirali na javni konkurs koji je lažan. Naravno, oni to ili nisu znali ili su svjesno iskoristili priliku da ocrne ljude koji su u to vrijeme radili u ViK-u. Neznanje ne može biti izgovor, a bezobrazluk još manje.

Muzur u svojoj reakciji na izjave premijera i ministra na svom profilu na Facebooku kaže: “Između ostalog rekli su i to da je bivša uprava ViK-a na čelu sa mnom odbijala saradnju sa Vladom, činila brojne opstrukcije sa posebnim osvrtom na EBRD kredit i da zbog neodgovornosti bivšeg menadžmenta realizacija istog nije krenula itd. Naravno, premijer Forto i ministar Mandić odlično znaju da takve konstatacije ne odgovaraju stvarnim činjenicama i istini. Oni dobro znaju da sam ja posao na poziciji direktora jednog od najvažnijeg preduzeća u Kantonu Sarajevo radila odlično, stručno, predano i u interesu ViK-a. Nisam bila saglasna da ViK ostane bez lokacije i svog objekta u Kolodvorskoj, tj. tražila sam i našla rješenje za izgradnju poslovne zgrade ViK-a na ovoj lokaciji onako kako je predviđeno urbanističkom saglasnošću uz, dodatno, i izgradnju dvije podzemne etaže garažnog prostora, a sve bez novog finansijskog ulaganja ViK-a. Nisam bila saglasna da se potpišu ugovori za realizaciju Prve faze iz kredita EBRD-a (10 miliona eura) na dostavljene ponude: jedna ponuda za rekonstrukciju cjevovoda jer je ponuda premašila procijenjenu vrijednost cca 70% uz činjenicu da je 24 sata ranije u sistemu zatvorena mogućnost apliciranja; dvije ponude za tri pumpne stanice od kojih je jedna ponuda premašila vrijednost cca 90%, a druga sa aspekta opštih i tehničkih uslova ne zadovoljava uslove tendera itd. Također želim istaći da smo dokumentaciju Vladi za FOPIP dostavili još krajem 2018. godine. Krajem januara 2019. smo na sastanku sa Vladom obavijestili ih o ovim i svim drugim činjenicama i bili stava da se tenderi trebaju poništiti. Tada je rečeno da će premijer Forto u roku od sedam dana organizovati sastanak EBRD-a, ViK-a i Vlade. Do ovoga sastanka nikada nije došlo. Treća stvar koja je uticala da dođe do moje smjene je i značajno smanjenje kupovine vode iz pravca jahorinskih vrela u nadležnost vodovodnog preduzeća sa Pala. Iz ovog pravca ViK je više od 20 godina kupovao cca 70 l/s (plaćeno za 20 godina cca 20 miliona KM). Predanim radom ViK-a na smanjenju gubitaka uspjeli smo smanjiti potrebne količine vode koje upuštamo u sistem sa cca 3200-3300 l/s na 2600-2700 l/s uz to osigurati 24-časovno vodosnabdijevanje. Shodno ovome znatno smo smanjili potrebu za kupovinom vode i tako kupovinu iz pravca jahorinskih vrela sveli je na nekih 9 l/s i to samo iz tehničkih razloga. Važno je reći da u periodu moga rada na poslovima rukovođenja ViK-om, nikada nismo odbijali ili opstruirali saradnju ni sa jednom Vladom, pa tako ni sa ovom. Saradnja sa ovom Vladom nije bila zadovoljavajuća, ali ne zbog ViK-a. Činjenica je da smo jasno i glasno govorili kada se ne slažemo sa nekim zaključcima ili zahtjevima i kada oni nisu u skladu sa interesima ViK-a.”

Muzur zaključuje da je imala brojne pozive medija da objasni optužbe. Njen odgovor bio je da može, pod uvjetom da u istoj emisiji gostuju Forto i Mandić, da građani saznaju istinu, jer za njihovim populizmom zaista nema potrebe.

PROČITAJTE I...

Presuđeni ratni zločinac Dario Kordić diplomirao je u Zagrebu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. „Čestitamo našem Dariju koji je danas obranio svoj diplomski rad i postao magistar teologije!“, napisali su na Facebook stranici „Hrvatska zvona“. Prije nego je postao magistar teologije Dario Kordić je, među ostalim, po zanimanju bio ratni zločinac. Naime, zbog političke odgovornosti koju je imao u vrijeme pokolja u Ahmićima i bošnjačko-hrvatskog sukoba u dolini Lašve, Kordić je osuđen na 25 godina zatvora za sljedeća kaznena djela: 1) Protupravni napad na civile; protupravni napad na civilne objekte; bezobzirno razaranje koje nije opravdano vojnom nuždom; pljačkanje javne ili privatne imovine; uništavanje ili hotimično oštećivanje vjerskih ili obrazovnih ustanova (kršenja zakona ili običaja ratovanja), 2) Hotimično lišavanje života; nečovječno postupanje; protupravno zatvaranje civila (teška kršenja Ženevskih konvencija) 3) Progoni na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi; ubojstvo; nehumana djela; zatvaranje (zločin protiv čovječnosti). Nakon što je odslužio dvije trećine svoje kazne, Dario Kordić je pušten iz zatvora 2014. godine.

Sigurnosne strane inicijative za mali Schengen naročito su važne, posebno za one zemlje koje Srbija obuhvata svojim velikodržavnim imperijalnim ambicijama. Ima osnova za sumnju da će Srbija zloupotrijebiti poboljšanje saradnje po sadržajima malog Schengena za jačanje svojih subverzivnih oslonaca u funkciji udovoljavanja velikodržavnim ambicijama, jer su im takvi oslonci u posljednjim decenijama oslabljeni, iako su još uvijek vrlo aktivni na štetu mira, posebno na Kosovu, Crnoj Gori i BiH, zbog čega su upravo te zemlje osnovano, a ne paranoično, oprezne prema malom Schengenu. U svakom slučaju, i s malim Schengenom i bez njega sigurnosni sistemi srbijanskih susjeda imaju razloga za pojačano angažiranje na otkrivanju i suzbijanju subverzivnih planova, akcija i njihovih nosilaca

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Podržite nas na Facebooku!