“Posvetio sam se, koncipirao i jasno definirao 118 projekata koji će biti u posebnom fokusu pažnje tokom mog četverogodišnjeg mandata. Rezultati izbora pokazali su da sam najbolje rješenje za načelnika Općine Centar”