Mehmed Pargan, Grad u cvatu magnolije, BMG – Bosanska medijska grupa, Tuzla, 2018. godine