Rešid Hafizović, Stubovi islama i džihad, “Connectum”, Sarajevo, 2015. godine