Tokom posljednjih petnaest godina omogućile su promjene u Turskoj živu i otvorenu debatu o događajima iz 1915. godine. Nema gledišta koje nije zastupljeno i koje se ne može javno izraziti. Zapravo svojevrstan paradoks, iako logičan paradoks, rekao bih, jeste da se na ovu temu vjerovatno najslobodnije raspravlja upravo u Turskoj