Albanija je bila ekonomski nazadna u odnosu na druge države istočne Evrope, ceste su uglavnom bile makadamske, auta su vozili samo državni službenici. Na vrhuncu svoje diktature Enver Hodža 1967. godine Albaniju proglašava prvom i jedinom ateističkom državom u historiji čovječanstva