Impressum

STAV

 • Adresa: Zmaja od Bosne 88, 71 000 Sarajevo, BiH
 • Telefon: 00387 33 944 396
 • E-mail: redakcija@stav.ba, urednik@stav.ba, pretplata@stav.ba
 • Medijski partner: www.faktor.ba
 • Broj računa: Turkish Ziraat Bank: 186000-1074262123
 • Izdavač: Simurg media d.o.o.
 • Glavni i odgovorni urednik: Filip Mursel Begović
 • Zamjenica glavnog i odgovornog urednika: Amina Šećerović-Kaşli
 • Izvršni urednik: Mahir Sokolija
 • Urednici: Nedim Hasić, Jakub Salkić
 • Urednik fotografije: Velija Hasanbegović
 • Grafička urednica: Selma Kukavica
 • Redakcija: Edib Kadić, Enisa Kezo, Hamza Ridžal
 • Fotografije: Fotoslužba Faktora, Anadolija, EPA i FENA
 • Lektorica: Irma Kaltak
 • Vanjska saradnja: Alma Arnautović, Elis Bektaš, Bojan Budimac, Halid Bulić, Mensur Čolaković, Hasan Fazlić, Zlatko Hadžidedić, Jasmin Hodžić, Irfan Horozović, Sadik Ibrahimović, Ismet Isaković, Samedin Kadić, Sanjin Kodrić, Tarik Kulenović, Almir Mehonić, Naida Mujkić, Faris Nanić, Lada Niseteo, Muhamed Osmanagić, Izet Perviz, Enes Ratkušić, Mirza Sinanović, Mirza Skenderagić, Haris Suljadžić, Ahmed Šečunović, Nebojša Šerić Šoba, Amir Telibećirović, Dragana Tomašević, Daniel Tomičić, Ognjen Tvrtković
 • Štampa: Suton d.o.o.

Časopis izlazi sedmično.