Impressum

STAV

 • Adresa: Zmaja od Bosne 88, 71 000 Sarajevo, BiH
 • Telefon: 00387 33 944 396
 • E-mail: redakcija@stav.ba, urednik@stav.ba, pretplata@stav.ba
 • Medijski partner: www.faktor.ba
 • Broj računa: Turkish Ziraat Bank: 186000-1074262123
 • Izdavač: Simurg media d.o.o.
 • Glavni i odgovorni urednik: Filip Mursel Begović
 • Zamjenica glavnog i odgovornog urednika: Amina Šećerović-Kaşli
 • Izvršni urednik: Mahir Sokolija
 • Urednici: Nedim Hasić, Jakub Salkić
 • Urednik fotografije: Velija Hasanbegović
 • Grafička urednica: Selma Kukavica
 • Redakcija: Edib Kadić, Enisa Kezo, Hamza Ridžal
 • Fotografije: Fotoslužba Faktora, Anadolija, EPA i FENA
 • Lektorica: Irma Kaltak
 • Vanjska saradnja: Alma Arnautović, Bojan Budimac, Halid Bulić, Mensur Čolaković, Hasan Fazlić, Damir Hadžić, Jasmin Hodžić, Irfan Horozović, Sadik Ibrahimović, Ismet Isaković, Samedin Kadić, Sanjin Kodrić, Tarik Kulenović, Adem Mehmedović, Almir Mehonić, Naida Mujkić, Faris Nanić, Lada Niseteo, Muhamed Osmanagić, Enes Ratkušić, Mirza Sinanović, Mirza Skenderagić, Nebojša Šerić Šoba, Dragana Tomašević, Daniel Tomičić, Ognjen Tvrtković, Fahrudin Vojić
 • Štampa: Suton d.o.o.

Časopis izlazi sedmično.